Mange flere brukte biblioteket i 2017

Mange flere brukte biblioteket i 2017

Antall utlån og besøk til biblioteket har steget jevnt og trutt de siste årene, og gjorde et stort hopp oppover i 2017. Vi gleder vi oss stort over at innbyggerne bruker oss stadig mer! Antall besøk i 2017 var 168 743, dette er en økning på 9,4 % i forhold til året...