Vil du hjelpe oss med en kort uformell spørreundersøkelse om sitteplassene i biblioteket? Resultatet vil vi bruke til å vurdere behov for endringer, ommøblering og eventuelle innkjøp av nye møbler. Undersøkelsen gjennomføres i mars og april 2018. Du kan også svare på papir, og skjemaet finner du i biblioteket.
Lokalhistorieområdet