Søknadsfristen for vår nyopprettede stilling i BUA er nylig gått ut og vi kaller snart kandidater inn til intervju.

Vår avdeling for utlån av fritidsutstyr går så det suser! Nesten 4000 gjenstander ble utlånt i løpet av 2017. Vi skal ansette en BUA-medarbeider i 50 % stilling i seks måneder. Les gjerne mer om BUA i Oppegård avis, på våre nettsider og på facebook.

Utlysningstekst:

Om BUA Oppegård

BUA låner ut gratis idretts- og fritidsutstyr. På den måten bidrar vi til redusert materielt forbruk, bedre folkehelse, inkludering og integrering. Biblioteket står for driften av BUA Oppegård i samarbeid med blant andre Framtiden i våre hender Oppegård. Biblioteket ligger i kulturhuset Kolben – midt i Kolbotn sentrum.


Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene består blant annet i å systematisere og holde orden i utstyret og veilede lånere om hvordan de bruker det. Du skal også lære opp og organisere frivillige og samarbeide med frivillige organisasjoner og kommunale virksomheter. I løpet av prosjektperioden skal vi vurdere hvordan frivilligheten i sterkere grad kan trekkes inn i driften av BUA.

Arbeidstiden vil for en stor del være på ettermiddager og i helger.


Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

Vi ser etter deg som kan skape begeistring og aktivitet hos lånere og bidra til at flere barn, unge og familier kommer seg ut i aktivitet sammen med andre. Erfaring fra arbeid med barn og unge teller positivt.

Du har forståelse for hvordan fritidsutstyr kan passe inn blant bibliotekets øvrige utlånsmateriale. I tillegg ønsker vi at du kan bidra til å etablere gode rutiner for BUA som en del av bibliotekets tilbud. Du må gjerne ha bibliotekfaglig utdanning eller erfaring, men det er ikke et krav, Det er en fordel hvis du har kjennskap til bruk og tilpassing av et bredt utvalg idretts- og fritidsutstyr.

Det er viktig at du er en selvstendig og samarbeidsvillig person. Du kan samarbeide godt med kommunale virksomheter, frivillige enkeltpersoner og organisasjoner.

Gode IKT-kunnskaper er en forutsetning.


Vi tilbyr

  • et godt arbeidsmiljø
  • gode muligheter til å prege arbeidsoppgavene selv
  • lønn etter gjeldende avtaleverk

Generell informasjon

Oppegård kommune er opptatt av mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.  Oppegård kommune praktiserer meroffentlighet for offentlig søkerliste. Opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker ber seg unntatt fra søkerliste