Kolben galleri ligger i tilknytning til Kolben bibliotek og drives i et samarbeid mellom biblioteket og lag og foreninger. Galleriet er ledig for separatutstillinger sommeren 2020, i perioden 11. juni til 2. sept. Frist for å søke om å stille ut i sommer er 15. mars 2020. Utstillere som søker og blir antatt, får disponere galleriet gratis, men må ta et helhetlig og selvstendig ansvar for alt det praktiske rundt utstillingen. Det er laget  egne brukerregler for å disponere galleriet, som utstiller forplikter seg til å følge.

Den som søker å stille ut bør bo i Nordre Follo eller ha tilknytning til kommunen. Søknaden skal inneholde en beskrivelse av utstillingen med tematikk og uttrykksform. Beskriv gjerne hvilke utstillinger som er holdt andre steder, og legg ved cv og evt adresse til egen hjemmeside.

Søknad om utstilling sendes pr e-post til kolbenbib@nordrefollo.kommune.no

Kontakt biblioteket v/virksomhetsleder Aase-Liv Birkenes, tlf 909 28 989 for utfyllende informasjon.

Illustrasjonsfoto, fra en av Maleklubbens utstillinger

Illustrasjonsfoto, fra en av Maleklubbens utstillinger