Kolben galleri ligger i tilknytning til Kolben bibliotek og drives i et samarbeid mellom biblioteket og lag og foreninger. Galleriet er ledig for separatutstillinger sommeren 2022, i perioden 18. juni til 20. august 2022. Frist for å søke er 1. mars. Utstillere som søker og blir antatt, får disponere galleriet gratis, men må ta et helhetlig og selvstendig ansvar for alt det praktiske rundt utstillingen. Det er laget egne brukerregler for å disponere galleriet, som utstiller forplikter seg til å følge. Den som søker å stille ut bør bo i Nordre Follo eller ha tilknytning til kommunen. Søknaden skal inneholde en beskrivelse av utstillingen med tematikk og uttrykksform. Beskriv gjerne hvilke utstillinger som er holdt andre steder, og legg ved cv og evt. adresse til egen hjemmeside. Søknad om utstilling sendes pr e-post til kolbenbib@nordrefollo.kommune.no Kontakt biblioteket v/ Unni Øien-Andersen, tlf. 66815061/ unni.oien-andersen@nordrefollo.kommune.no for utfyllende informasjon.

Illustrasjonsfoto, fra en av Maleklubbens utstillinger

Illustrasjonsfoto, fra en av Maleklubbens utstillinger