Biblioteksystemet Bibliofil oppgraderes onsdag kveld, 30. mars fra kl. 19.00. Alle tjenester knyttet til Bibliofil vil bli påvirket og alle publikumstjenester på nettsidene vil være utilgjengelig i perioder. Meråpent vil være stengt fra kl. 19.00 – 22.00.