Meråpent bibliotek

Er du en morgenfugl eller jobber hjernen din best om kvelden? Biblioteket er meråpent mellom klokken 7 og 22.

Meråpent betyr at du får tilgang til biblioteklokalet også utenom ordinær åpningstid. Du må være over 18 år og inngå kontrakt med oss for å få tilgang til meråpent bibliotek. Foreldre kan ta med seg barn og du er ansvarlig for de du tar med deg inn.

Hvordan få tilgang?

For å få tilgang til meråpent bibliotek må du være over 18 år og inngå kontrakt med biblioteket der du godtar å følge reglene for meråpent. Ta med deg legitimasjon og lånekortet til oss slik at vi kan oppgradere det til adgangskort.

Hoveddøren til Kolben er åpen frem til kl 20.30 alle dager unntatt lørdag da den stenger kl. 19.30. Ferier og helligdager avviker fra dette. Ønsker du tilgang til lesesalen og/eller inngang til Kolben etter kl 20.30 (19.30 lørdager) må du kjøpe en nøkkelbrikke/flex-tag for kr. 100,-.

Ansvar og eierskap

Du er ansvarlig for de du tar med deg inn i meråpen tid. Det betyr at du bare må lukke inn de du kan ta fullt ansvar for og at du ikke må gi fra deg lånekortet ditt til andre. Brudd på reglene kan medføre inndragelse av bruksretten til det meråpne biblioteket. Biblioteket er ditt og mitt – en felles eiendom. Ta godt vare på det og følg ordensreglene. Eventuelt hærverk og lovbrudd anmeldes til politiet. Biblioteket er et offentlig rom som skal være til glede og nytte for alle. Løsningen med Meråpent bibliotek er basert på tillit.

Kontroll og sikkerhet

Av hensyn til brannvern og personsikkerhet må alle forlate lokalet når den meråpne tiden begynner. Brukere som har oppgradert lånekortet kan deretter låse seg inn ved hjelp av lånekort og PIN kode. Det registreres alltid hvem som logger seg inn og det er videoovervåking i lokalene. Overvåkingen er av hensyn til din sikkerhet og som beskyttelse for bibliotekets inventar og utstyr. Videoovervåkingen følger gjeldende lover og regler.

Betjent og ubetjent åpningstid

Se egen side med våre åpningstider . Du trenger ikke meråpent-tilgang for å bruke biblioteket i ubetjent tid på morgenen.

Løsning med meråpent bibliotek startet 1. april 2017.