Barn i barneavdelingen Foto: Jan Walbeck

Antall utlån og besøk til biblioteket har steget jevnt og trutt de siste årene, og gjorde et stort hopp oppover i 2017. Vi gleder vi oss stort over at innbyggerne bruker oss stadig mer!

Antall besøk i 2017 var 168 743, dette er en økning på 9,4 % i forhold til året før.
En stor del av økningen skyldes at mange benytter biblioteket utenom betjent åpningstid. Biblioteket startet opp med meråpent bibliotek 1. april, med mulighet for å låse seg inn i biblioteket med lånekortet sitt hver dag mellom 7 og 22.  Aktiviteter som sommerlesekampanjen og BUA-utlån har trukket mange til biblioteket, i tillegg til at det har vært en generell økning i antall aktiviteter som har vært arrangert.

Biblioteket lånte ut  176 440 bøker og andre ting, dette er en økning på 7,5 % i forhold til året før.
Bøker for barn er en av vinnerne! Foreldre og barn har lånt mange flere bøker, spesielt i sommer da sommerlesekampanjen gikk av stabelen. Over 1000 barn deltok i kampanjen, en oppslutning på ca 42 % av alle barn i målgruppen.

Utlån av fritidsutstyr gjennom BUA er den andre store vinneren. Februar og juli var to måneder med spesielt høyt utstyrsutlån. Februar med vinterutstyr som ski, skøyter etc, og juli med kano som en populær ting å låne, i tillegg til redningsvester, soveposer, telt og mye annet.

Så har også utlån av e-bøker økt, uten at dette har gått ut over det tradisjonelle bokutlånet.

Det som går ned, er utlånet av andre media. Lydbøker for barn lånes fortsatt mye, mens lydbøker for voksne og filmer for både voksne og barn går ned.

 Utlån fordelt på ulike materialtyper

Utlån 2017 Utlån 2016 Endring
Bøker for barn/unge 73 046 65 039 12,3 %
Bøker for voksne 49 054 46 811 4,8 %
E-bøker 8677 7396 17,3 %
BUA 3761 199 1789,9 %
Annet 41902 44761 -6,4 %
TOTALT 176440 164206 7,5 %