Lokalhistorisk fond

Skal din forening utgi et jubileumsskrift? Går du med tanker om å skrive et bidrag til Oppegårds lokalhistorie? Det finnes et beskjedent fond som er opprettet med formål å støtte utgivelsen av lokalhistoriske publikasjoner i Oppegård.

Utgivelse av skriftlig materiell har førsteprioritet, men andre utgivelser kan også komme i betraktning. Fondsmidlene kan brukes til utviklingsarbeid/forfatterstipend så vel som til produksjonsutgifter. Et eget styre forvalter fondet. Styret består av en politisk representant oppnevnt av utvalget for kultur og oppvekst, en representant oppnevnt av Oppegård historielag, og en representant fra Kolben bibliotek.

Det kan søkes til fondet gjennom hele året. Søknader sendes per e-post til kolbenbib@nordrefollo.kommune.no.

Eksempler på utgivelser som har fått støtte fra fondet:

  • Olafs sangskatt : livet på gamle Greverud i gamle dager, redigert av Tone Holte
  • Oppegård Idrettslag 1907-2007 : På lag med bygda i 100 år
  • Kolbotn Pensjonistforening 50 år : 1953-2003
  • Kulturminner i Gjersjøelva, nytrykk av heftet skrevet av Ragnhild Grøndahl Krogness
  • Hellerastens historie, redigert av Oppegård historielag
  • Posthistorie fra Oppegård, utgitt av Oppegård filatelistklubb