Klassebesøk

Velkommen til biblioteket

Våre barne- og ungdomsbibliotekarer brenner for å formidle gode bøker og skape gode leseopplevelser.

Et klassebesøk består vanligvis av en presentasjon av noen utvalgte bøker, før elevene kan låne bøker og få tips og hjelp til å velge riktig bok for dem. Dere bør beregne omtrent en time til besøket.

Informasjon til læreren

Avtal alltid klassebesøk på forhånd. Send en e-post til biblioteket minimum en uke før ønsket tidspunkt med opplysninger om:

1) klassetrinn og antall elever.

2) hva dere ønsker for klassebesøket, og om dere ønsker en innledning der vi presenterer noen utvalgte bøker som passer, som for eksempel:

– barnebøker
– ungdomsbøker
– bøker på engelsk
– bøker på nynorsk
– tema og bøker til fordypningsoppgaver
– bøker om bestemte tema

3) forslag til ønsket tidspunkt (eventuelt gi flere alternativer).

Så snart biblioteket mottar e-posten bekrefter vi eller foreslår nytt tidspunkt så raskt vi kan.

NB: Gi elevene påminnelse i forkant om å ta med lånekort. 

Faste besøk på 3., 6. og 8. klasse

Hvert år inviteres alle kommunens tredje-, sjette- og åttendeklasser til biblioteket. Ungdomsbibliotekarene besøker dessuten samtlige niendeklasser med txt-aksjonen. Vi tar kontakt med skolene om disse besøkene.