Praktikant Elli har nå fått svarene hun trenger på spørreundersøkelsen sin om bruk av biblioteket. Takk til alle dere som har svart!

 

Jeg er en 2. års student ved Bibliotek- og informasjonsvitenskaps-bacheloren ved OsloMet som for tiden har praksis ved Nordre Follo bibliotek. Som en del av praksisen ved både avdeling Kolben og avdeling Ski, gjennomfører jeg en spørreundersøkelse for å lære mer om deres bruk av biblioteket, hvilke bøker dere leser og hvilke tanker dere har om foreslåtte endringer i hvordan samlingen er organisert.

 

Jeg har fått inn en del svar, men trenger flere. Korona-nedstengingen gjør det nå umulig å spørre folk direkte i biblioteket. Derfor kommer jeg med en bønn til dere gode bibliotekbrukere – kan dere hjelpe meg med undersøkelsen som ligger i lenken under? Her har dere mulighet til å få masse god karma.

Spørreskjemaet består av totalt 18 spørsmål. Det er en kombinasjon av spørsmål med svaralternativer, og noen spørsmål der dere kan skrive inn svaret. Spørreskjemaet tar maks 10 minutter å svare på.