Galleriet

Kolben galleri drives i et samarbeid mellom Oppegård kunstforening, Kolbotn malerklubb, Kolbotn fotoklubb og Oppegård husflidslag. Inngangen til galleriet er gjennom barneavdelingen i biblioteket i 2. etasje i Kolben. Galleriet er åpent i bibliotekets åpningstider.

De fire foreningene fordeler utstillingstiden gjennom året mellom seg, i samarbeid med biblioteket. Foreningene står selv som utstillingsarrangører, og bestemmer hvilke temaer og utstillere de vil presentere på sine utstillinger.
Ønsker du å stille ut i galleriet, må du kontakte en av disse foreningene.

Enkelte år, når det er rom for det, kan du også søke om å få stille ut i egen regi i løpet av sommermånedene.

Ønsker du å stille ut i galleriet i Kolben sommeren 2022?

Galleriet er ledig for separatutstillinger sommeren 2022, i perioden 18. juni til 20. august 2022. Frist for å søke om å stille ut er 1. mars.

Utstillere som søker og blir antatt, får disponere galleriet gratis, men må ta et helhetlig og selvstendig ansvar for alt det praktiske rundt utstillingen. Det er laget egne brukerregler for å disponere galleriet, som utstiller forplikter seg til å følge. Den som søker om å stille ut bør bo i Nordre Follo eller ha tilknytning til kommunen. Søknaden skal inneholde en beskrivelse av utstillingen med tematikk og uttrykksform. Beskriv gjerne hvilke utstillinger som er holdt andre steder, og legg ved cv og evt. adresse til egen hjemmeside.

Søknad om utstilling sendes pr e-post til kolbenbib@nordrefollo.kommune.no

Kontakt biblioteket v/ Unni Øien-Andersen, tlf. 66815061/ unni.oien-andersen@nordrefollo.kommune.no for utfyllende informasjon.