lør
02
jul
ons
03
aug

Velkommen til sommerutstilling i Kolben galleri

Stine Vogts presentasjon av utstillingen:

Jeg er både maler og psykolog. Jeg bruker kunnskapen fra psykologien som maleriteknisk
verktøy, for å si det slik. Jeg gikk Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, ellers kalt
Kunst- og Håndverksskolen, på malerlinjen. Etter det tok jeg embetseksamen og en
doktorgrad i psykologi ved Universitetet i Oslo. Hovedoppgaven og avhandlingen het
henholdsvis Art in the Eyes of Artists and Others og Perceptual Processing in Artists and
Laymen.

Hva har så psykologi og maleri med hverandre å gjøre?

Her er to eksempler:
Maleri og sosialpsykologi: dette feltet innen psykologien dreier seg om hvordan vi mennesker
ferdes sammen med andre. Vi ofrer skremmende mye for å være inkludert i ulike grupper og
forsamlinger. Vi er mer konforme enn vi er klar over, og dette står sterkt imot det jeg mener
er en billedkunstners oppgave; å skape ærlige, egne bilder, uavhengig av andres innflytelse så
langt det lar seg gjøre, å tørre å synliggjøre seg som individ. Har man kunnskap om
gruppeprosesser vil man også forstå hvordan det kan ha seg at det ofte er så forunderlig
vanskelig å følge hjertet når en står foran et lerret som krever sitt.

Nevropsykologien kan bidra med et vell av splitter ny kunnskap om hvordan hjernen fungerer
i henhold til hele synsprosessen og opplevelsen av en verden full av farger, former og linjer.
Det går an å omsette mye av kunnskapen til maleriteknikk. Et viktig aspekt ved oss
mennesker er at sanseinntrykk og følelser (system 1) er tidsmessig nokså adskilt fra tenkning,
som er mye langsommere (system 2). Det kan brukes, for eksempel når det dukker opp små
blink som sier "ja! Sånn må det være.." - det er kanskje det som kalles magefølelse. Slike
blink er så kortvarige at de kan drukne i tankeprosessene som kommer luntende etter. Det er
så lett å avskrive noe som skjer så raskt. Blir de ikke husket og tatt stilling til mister bildet
mye av det følelses -og sansemessige, og det livlige og interessante blir borte. Når jeg maler
har jeg lært meg til å respektere blinkene; selv om opplevelsen er borte husker jeg hva de
hadde å fortelle meg og jeg retter meg etter det.

Les mer om Stine Vogts arbeid her

Utstillingen er åpen i bibliotekets betjente åpningstid: 
Man - ons 11-16
Torsdag 11-19
Fre-lør 11-15

For  Utstilling

Gå tilbake til oversikten over programmet