tor
29
nov

Mestring i Oppegård er en serie med foredrag om velferdsteknologi.

13:00 til 15:00

Sted: Seniorsenteret, 3. etasje

Seniorrådgiver og audiograf Helena Erstad fra NAV Oslo og Akershus og Oppegård kommunes hørselskontakt og ergoterapeut Åse Løvland presenterer hvilke problemer dårlig hørsel fører med seg, at det medfører ensomhet og at det kan forsterke utviklingen av demens og andre sykdommer.

---

"Mestring i Oppegård" består av en serie foredrag om mulighetene for mestring som velferdsteknologien gir. Møtene er beregnet på pensjonister og andre aktuelle brukere, pårørerende, helsepersonell og politikere. Men alle er hjertelig vekomne - det er ikke nødvendig med forhåndspåmelding. Det vil vanligvis være demonstrasjon av hjelpemidler og alltid mulighet for å stille spørsmål. 

Vi tar for oss hjelpemidler som det offentlige tilbyr og andre hjelpemidler som er tilgjengelig. I noen tilfeller vil vi også berøre hvilke konsekvenser nedsatt funksjonsevne har for livskvaliteten for vedkommende og for pårørende (for eksempel nedsatt hørsel, syn og orienteringsevne.

"Mestring i Oppegård" er et samarbeidsprosjekt mellom Eldrerådet, Oppegård kommune og Pensjonistforbundet ved de to lokale velferdsteknologiambassadører Sverre Henry Storødegård og Leif Alnæs.

Les mer her

For  voksne

Gå tilbake til oversikten over programmet