Mandager og torsdager kl. 10.00–12.30.
Barnehagen er stengt i skolens ferier.

På grunn av Korona-pandemien er det begrenset antall plasser. 

Velkommen!

Om barnehagen

Barnehagen holder til i lokalene til barnebiblioteket i Kolben.

Åpen barnehage er

  • et møtested for barn og voksne
  • basert på at de voksne tar aktiv del i arbeidet sammen med det pedagogiske personalet
  • et sted hvor brukerne selv har hovedansvaret for sine barn
  • et sted hvor de ansatte står til disposisjon med råd og veiledning

De ansatte

Barnehagen har pedagogisk leder som er utdannet barnehagelærer.

Vårt pedagogiske arbeid

Vi er opptatt av å legge til rette for lek og aktiviteter som barn og voksne kan gjøre sammen. Barn lærer gjennom lek og opplevelse sammen med andre. Barna våre blir født sosiale, og er klar for samspill og kontakt med andre. Vi ser og vet at lek har stor betydning for barns utvikling og er nøkkelen til all læring.  

I Åpen barnehage ønsker vi at barna skal bli sett, hørt og forstått. Når vi tar barna på alvor, legger vi til rette for ekte medvirkning.

Vi legger vekt på

  • trygghet, trivsel og vekst
  • gode opplevelser gjennom samspillaktiviteter
  • å styrke barns selvfølelse, selvtillit og sosiale kompetanse
  • å gi barna opplevelser og læring innenfor fagområdene

Åpen barnehage er en avdeling i Kolbotn barnehage.