Som et ledd i kommunens innsparing og omstilling reduserer vi noe i vår betjente åpningstid. Biblioteket i Kolben vil være åpent for betjening fra klokka 11 mandag til lørdag. I Ski stenger biblioteket betjeningen tidligere på onsdager og fredager. Åpen ubetjent tid påvirkes av smitteverntiltakene som gjelder til enhver tid. Vi oppdaterer nettsidene våre ved endringer i tiltakene.

Våre nye åpningstider fra 2021

  • Mandag – torsdag 11-19

  • Fredag – lørdag 11-15

Åpent, men ubetjent, fra kl. 9.00 i ukedagene.

Tidspunkt for ubetjent åpningstid henger sammen med smitteverntiltakene og kan endres, følg med på nettsidene våre.

Meråpent og lesesalen er foreløpig stengt på grunn av smitteverntiltak.


Purregebyret økes

Bibliotekene i Follo, inkludert Nordre Follo bibliotek, endrer satsen for purregebyr til kr 50,- fra 1. januar 2021. Fortsatt er 1. purregebyr for barn under 15 år gratis.
Enkelte satser for erstatning vil også bli endret, full oversikt finner du her fra 4. januar.  Husk at du kan fornye dine lån ved å logge inn i Bibliofil.

nye åpningstider fra 2021