majalunde

Maja Lunde

Tirsdag 15. mai har Maja Lunde med seg sin nyeste bok «Blå» til Kolben. Her vil hun møte biolog Christian Steel og bibliotekar Hans Martin Enger til en spennende samtale om vår tids store utfordringer.

Med sine bøker Bienes historie (2015) og Blå (2017) har hun klart å gjøre menneskers møte med miljø- og klimautfordringer til engasjerende bestselgere langt utover landegrensene. Bienes historie var blant annet den mest solgte boka i Tyskland i 2017. Hennes framtidsbeskrivelser er dystre, men ligger vi virkelig så tynt an?

Kjøp billett her: Klimaløsninger i det blå? Bokbad med Maja Lunde

Boksuksessen skyldes at hun har klart å skape vellykkede møter mellom globale utfordringer og engasjerende enkeltpersoner. I både Bienes historie og Blå fortelles flere fortellinger fra ulike tidsepoker. Hun planlegger til sammen fire bøker i «Klimakvartetten», og så langt har vi fått møte disse hovedpersonene og deres familier og omgivelser.

1852   William (biolog), England (Bienes historie)
2007   George (birøkter), USA (Bienes historie)
2017   Signe (seiler), Norge (Blå)
2041   David (flyktning), Frankrike (Blå)
2098   Tao (håndpollinerer), Kina (Bienes historie)

steel

Christian Steel

Realistisk?

Som forteller er Maja Lunde særlig opptatt av forholdet mellom barn og foreldre og dette er gjennomgående i alle fortellingene. I Blå møter vi David, som er flyktning gjennom et framtidig Europa rammet av tørke og skogbranner og som ris av dårlig samvittighet fordi han ikke klarer å beskytte og ta vare på datteren Lou. Signe, som snart er 70 år, har aldri forsonet seg med at moren solgte elva i hjembygda til kraftutbygging. Slike bånd rives og slites det i gjennom begge bøkene. Bøkene handler lite om årsakene til miljøproblemene, men mye om hvordan konsekvensene av dem vil bli.

Men er framtidsbeskrivelsene i bøkene realistiske? I 2098 er biene for lengst utryddet, og matproduksjonen i verden redusert til en brøkdel. Kina er landet som klarer seg best (men slett ikke godt) fordi de har arbeidskraft nok til at mennesker har tatt over insektenes livgivende arbeidsoppgave: Pollinering for hånd, med små pensler og fra tre til tre. I 2041 er hele mellom-Europa rammet av tørke og skogbranner fordi det knapt er ferskvann igjen. Ligger vi virkelig så tynt an?

For å få svar på disse spørsmålene har vi invitert den engasjerte biologen Christian Steel, leder av SABIMA. Han skal få underbygge og utfordre Maja Lundes fortellinger med faglig tyngde. Samtidig vil vi utfordre både Lunde og Steel på om det finnes handlingsmuligheter? Finnes det løsninger på miljø- og klimautfordringene vi ser omgis oss i dag, som vi bare aner konsekvensene av?

Vi gleder oss til et spennende møte med en av våre største forfattere om en av vår tids største utfordringer.

Arrangementet er i sal 2 i Kolben kulturhus tirsdag 15. mai kl. 19.00