Ansatte

På biblioteket treffer du flere hyggelige og kunnskapsrike bibliotekarer og sekretærer, bokoppstillere og en dyktig renholder. Av og til har vi også besøk av praktikanter fra OsloMet : Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag.

Send spørsmål og kommentarer til bibliotekets e-post adresse: kolbenbib@nordrefollo.kommune.no

Du kan ringe 66 81 50 50 i bibliotekets åpningstid, i travle perioder kan det ta litt tid før du før svar.
Ta også gjerne direkte kontakt med en av oss:

Inger Astrid Nagel-Alne

Bibliotekar

Arbeidsoppgaver: Biblioteksystem, veiledning, barn og unge
Send e-post
Telefon: 66 81 50 58

Kristin Myklebust

Bibliotekar

Arbeidsoppgaver: samlingsutvikling og katalogisering av litteratur for voksne, formidling, leseombudkontakt.
Send e-post
Telefon: 66 81 50 56

Hans Martin Enger

BibliotekKar

Arbeidsoppgaver: BUA, bibliotekar for ungdom, arrangementer, veiledning
Send e-post
Telefon: 66 81 50 63
Mobil: 916 858 84

Agnethe Gulbraar

Bibliotekar

Arbeidsoppgaver: formidling og samlingsutvikling for barn og ungdom, veiledning
Send e-post
Telefon: 66 81 50 59

Hilde Sjølset

Bibliotekar

Arbeidsoppgaver: formidling og samlingsutvikling for barn og ungdom, veiledning
Send e-post
Telefon: 66 81 50 53

Siri Bøhren Welde

Bibliotekar

Arbeidsoppgaver: veiledning, katalogisering

Send e-post
Telefon: 66 81 50 58

Unni Øien-Andersen

Arrangementsmedarbeider

Arbeidsoppgaver: arrangementer, markedsføring, publikumsbetjening
Send e-post
Telefon: 66 81 50 61

Hanne Neegaard

Sekretær

Arbeidsoppgaver: tidsskrift, aviser, publikumsbetjening.
Send e-post
Telefon: 66 81 50 65

Ingrid Kornstad

Bibliotekar – jobber også i avd. Ski

Arbeidsoppgaver: arrangementer, veiledning, markedsføring
Send e-post

Catrin Wesenberg

Saksbehandler

Arbeidsoppgaver: Innbyggertorg, publikumsbetjening, veiledning
Send e-post

Tommie Berkani

BUA – prosjektmedarbeider

Arbeidsoppgaver: BUA

Jane Kathrine Larsen

Bibliotekar – vikar

Arbeidsoppgaver: samlingsutvikling, veiledning
Send e-post

Guri Grimstad

Sekretær – vikar

Arbeidsoppgaver: veiledning, publikumsbetjening

Ann Lisbeth F. Morris

Bibliotekar – vikar

Arbeidsoppgaver: veiledning, publikumsbetjening

Aase-Liv Birkenes

Bibliotekar – vikar

Arbeidsoppgaver: veiledning, publikumsbetjening

Kristine Mesgrahl

Spesialrådgiver – permisjon

Arbeidsoppgaver: strategi, utvikling, web, Bibliofil og IKT, veiledning