Låneregler, fornying, gebyrer og erstatning

Låneregler

 1. Lånekortet er personlig og skal ikke overlates til andre. Du er ansvarlig for alt som lånes på kortet ditt. Vi krever underskrift av foresatt for deg under 15 år.
 2. Meld fra ved tap av kort og når du endrer navn, adresse, telefonnummer eller e-postadresse.
 3. Ved levering etter forfallsdato påløper gebyrer etter vedtatte satser.
 4. Bortkommet eller skadet materiale må erstattes. Foresatte er erstatningspliktige for lånere under 18 år.
 5. Fritidsutstyr fra BUA brukes på eget ansvar. Du (eller din foresatt) er ansvarlig for utstyr som lånes i ditt navn.

Brudd på låneregler kan medføre tap av lånerett.

Regler for bruk av Meråpent bibliotek

 1. Du må ha lånekort og være over 18 år for å bli Meråpent-bruker.
 2. Lånekortet er personlig og skal kun brukes som adgangskort av deg.
 3. Du har ansvar for de du eventuelt tar med deg inn i biblioteket. Se til at døren lukkes etter deg.
 4. Vis hensyn til andre – hold ro og orden.
 5. Rydd opp etter deg.
 6. Meld fra om du mister lånekortet.
 7. Hærverk og lovbrudd vil bli politianmeldt.
 8. Opphold i meråpent bibliotek skjer på eget ansvar.

Biblioteket er et offentlig rom og felles eiendom som skal være til glede og nytte for alle. Meråpent bibliotek er basert på tillit.
Brudd på reglene kan føre til inndragelse av tilgang til meråpent bibliotek. Les mer om Meråpent bibliotek.

Lånetid

 • Bøker, lydbøker, musikk og språkkurs: 4 uker (maks 12 uker)
 • Tidsskrifter: 2 uker (maks 6 uker)
 • Film: 1 uke (maks 3 uker)
 • BUA-utstyr: 1 uke (med noen unntak, for eksempel kano 1 dag)

Fornye lån

Alle lån (unntatt BUA-utstyr) kan fornyes dersom det ikke er venteliste på materialet. Maksimum lånetid kan ikke overskrides. Du kan fornye:

 • ved å logge inn på Mine Sider
 • sende oss en e-post 
 • ved å ringe oss
 • ved å besøke oss

Du kan også gi andre tilgang til å se dine lån og fornye for deg.

Husk å fornye lånene innen forfallsdato. Ved utgått lånetid sendes purring med beregnet gebyr.

 • Voksne:                    1. purring kr 50,-,  2. purring kr 100,-, 3. purring 150,-
 • Barn (under 15 år):  1. purring kr   0,- og 2 purring kr 50,-

Erstatning av tapt materiale

 Lånekort   25,-
 Bøker voksne  450,-
 Bøker barn  300,-
 Tegneseriehefte og lettlesthefter   50,-
 Tegeneseriebøker  300,-
 Tidsskrifter  100,-
 DVD/BluRay  200,-
 TV Serier på DVD/BluRay  400,-
 Musikk cd enkel  200,-
 Musikk cd dobbel  300,-
 Lydbøker voksne  450,-*
 Lydbøker barn  300,-*
 Lydbøker/enkeltplater tapt  200,-
 Språkkurs  500,-*
 Spill  600,-*
 DVD  200,-
 Bygdebøker  1000,-
  Lån fra andre bibliotek  700,-
  * eller veiledende

BUA-utstyret eies av Framtiden i våre hender Nordre Follo og eventuell erstatningssum avtales mellom dem og låner.

Som låner forplikter du deg til å overholde våre utlånsregler. Disse er sammensatt av et sett felles regler for folkebibliotekene i Viken og lokale regler.

Purregebyr kan betales på nett

Slik gjør du:

 1. Logg inn i Mine sider. Tast inn hele lånernummeret + pinkoden (fire siffer). Kontakt oss hvis du trenger lånernummer eller pinkode!
 2. Klikk på knappen «Trykk her for å betale nå» hvis du får beskjed om at du har et ubetalt gebyr (se bilde under).

BankAxess er betaling fra bankkonto sikret med BankID. BankAxess krever at du har BankAxess-avtale med BankID-banken din.