Kopi / utskrift / skann / attestering

Du kan skrive ut, kopiere og skanne i biblioteket, og betale med kort eller kontanter. Biblioteket bruker utskriftsløsningen Princh, som gjør det mulig å skrive ut fra medbragte laptoper, nettbrett og smarttelefoner. I tillegg kan du skrive ut fra publikumsmaskinene i biblioteket.

Vi har ikke lenger tilbud om faks.

Bibliotekets Princh-ID er 100452Les mer om utskriftsløsningen Princh.

NB! Vær obs på at dersom du betaler via Princh direkte på skjermen, kommer utskriften ut umiddelbart. Dersom du ikke ønsker det, må du skrive ut innenfor betjent åpningstid, velge Bestill utskrift, og henvende deg til personalet. Da skriver personalet ut etter at du har betalt.

Satser (vedtatt 1.1.2020):

Kopiering og utskrift

  • A4 svart/hvitt kr 4,- pr kopi
  • A3 svart/hvitt kr 6,- pr kopi
  • A4 fargekopi kr 7,- pr kopi
  • A3 fargekopi kr 9,- pr kopi

Organisasjoner får 250 kopier i svart/hvitt gratis pr. halvår. For overskytende betales kr. 2,- pr. kopi.

Skanning til e-post

  • Gratis

Rett kopi – attestering av kopier

Vi tilbyr attestering stemplet rett kopi forutsatt at dokumentene kopieres i biblioteket.
Pris: kr 10,- pr side