Klimaforskning pågår!

Klimaforskning pågår!

Biblioteket deltar i et forskningsprosjekt om bærekraftig deling gjennom bibliotekene. I disse dager gjennomføres en spørreundersøkelse om holdninger til å det å dele ting og tjenester i stedet for å eie, og hvordan biblioteket kan bidra til dette. Vi håper du som...