Vil du jobbe hos oss?

Vil du jobbe hos oss?

Søknadsfristen var 20. april 2018. Biblioteket har mange spennende aktiviteter og tilbud, og ligger langt framme med digitale tjenester, selvbetjente løsninger og meråpningstid. Vi bruker nettbrett i veiledningen og er aktiv i sosiale medier. Vi har et flott personale...
Spørreundersøkelse om bibliotekets sitteplasser

Spørreundersøkelse om bibliotekets sitteplasser

Vil du hjelpe oss med en kort uformell spørreundersøkelse om sitteplassene i biblioteket? Resultatet vil vi bruke til å vurdere behov for endringer, ommøblering og eventuelle innkjøp av nye møbler. Undersøkelsen gjennomføres i mars og april 2018. Du kan også svare på...