Nye nettsider

Nye nettsider

Hurra – vi har fått nye nettsider til jul! Vi har gått over til å bruke WordPress som publiseringsløsning med et Divi/Webløft-tema som er spesielt utviklet for norske bibliotek. Godt over 100 folkebibliotek i Norge har nettsider fra Webløft. Mye av...
Meråpent bibliotek

Meråpent bibliotek

Er du en morgenfugl eller jobber hjernen din best om kvelden? Biblioteket er meråpent mellom klokken 7 og 22 hver dag. Meråpent betyr at du får tilgang til biblioteklokalet også utenom ordinær åpningstid. Du må være over 18 år og inngå kontrakt med oss for å få...