Våre arkiver


Kommunene i Norge ble dannet med Formannskapslovene i 1837. Follo ble delt i åtte kommuner hvorav Drøbak og Frogn utgjorde to inntil de ble slått sammen i 1962. Oppegård lå under Nesodden frem til 1915 da det ble utskilt som en egen kommune.


Vi tar imot de eldre arkivene etter Frogn og Oppegård kommuner, og mottar stadig nye arkiver. Her er en liten oversikt per juni 2015:

Oppegård kommune:

 • Valgdokumentasjon 1913-1993
 • Formannskap/Kommunestyre/sentraladm. til 1991
 • Kulturutvalget og -styret 1963-1997
 • Skoleprotokoller t.o.m. 1960-tallet (snart ferdig)
 • Helsekort etter skoleelever født før 1990

Drøbak kommune 1837-1961

 • 71 arkiver (dvs. alt vi kjenner til)

Frogn kommune 1962 -

 • Formannskap/Kommunestyre/sentraladm. 1962-1991
 • Kulturkontoret 1962-1998
 • Kontrollnemnda/Prisnemnda 1958-1983
 • Valgdokumentasjon 1904-1999

Frogn kommune 1837-1961

 • Arkivene etter Frogn kommune før 1962 er fysisk plassert hos oss, men de er ikke ordnet eller deponert. Frogn kommune forvalter disse, men vi kan foreta enkelte konkrete søk.

Opplysningene som finnes i arkivene kan benyttes i mange sammenhenger. De utgjør ofte et viktig kildegrunnlag for forskning og journalistikk, og de danner basis for lokal- og slektshistoriske undersøkelser. I tillegg benyttes de som dokumentasjon på en rekke personlige forhold som skolegang, barnevern, helse og trygd.

Å bla i arkivene kan oppleves som å foreta en reise i historien. Du ser hva som faktisk ble skrevet i samtiden, både innhold, språk, skrift og skrivemateriale danner et helhetlig bilde av tid og rom. Det kan gi et mer autentisk inntrykk av opphavssituasjonen enn beskrivelser laget i ettertid.

Les mer om hvordan du får tilgang til materialet på siden Fremfinning og bruk.
 


Sist oppdatert av Iselin B. Nerland den 28. september 2017


Tips en venn Utskriftsvennlig side
Oppegård bibliotek - Strandliveien 1 (i Kolben) - Tlf 66 81 50 50 - Bibliotek@oppegard.kommune.no