Taushetsbelagt arkivmateriale


I henhold til offentleglova skal forvaltningen i utgangspunktet være offentlig, likevel er det noen ganger nødvendig å skjerme opplysninger mot offentlig innsyn. Dette er først og fremst av hensyn til personvern. For taushetsbelagt materiale må det søkes om innsyn.


Hvem som helst kan be om å få se taushetsbelagt materiale som oppbevares i Folloarkivet. Opplysningene i det aktuelle materialet vil da bli vurdert av arkivfaglig personale. Dersom det viser seg at materialet likevel ikke inneholder taushetsbelagte opplysninger, erklæres det som fritt tilgjengelig. Materialet kan da gjennomgås på vanlig måte på biblioteket.

Materiale som inneholder taushetsbelagte opplysninger er ikke totalt sperret for bruk. Det kan være mulig å se de opplysningene som ikke er taushetsbelagt, og det kan innvilges innsyn. I hovedsak kan innsyn gis som  partsinnsyn og som innsyn for forskningsformål. 
 Tips en venn Utskriftsvennlig side
Oppegård bibliotek - Strandliveien 1 (i Kolben) - Tlf 66 81 50 50 - Bibliotek@oppegard.kommune.no