Persondokumentasjon


Mange tilfeller der det søkes partsinnsyn i arkivmateriale gjelder persondokumentasjon. Det gjelder for eksempel opplysninger om helse, arbeid og skolegang.


Partsinnsyn

Du har i utgangspunktet rett til å se opplysninger om deg selv, men må søke om innsyn. Det er fullt mulig å søke gjennom en fullmektig, for eksempel en advokat. Det må da sendes fullmakt i tillegg.

Søknaden må:

  • være skriftlig og undertegnet
  • spesifisere arkivmaterialet
  • inneholde opplysninger om fødselsdato
  • inneholde fullt navn, inkludert eventuelt tidligere navn
  • være vedlagt kopi av gyldig legitimasjon
  • inneholde postadresse kopiene skal sendes til

Kopier av de dokumentene vi finner i våre arkiver vil bli sendt i posten eller kan hentes på Oppegård bibliotek. Tjenesten er gratis.

I spesielle tilfeller kan søknaden være muntlig, det må da avtales et møte på forhånd.Tips en venn Utskriftsvennlig side
Oppegård bibliotek - Strandliveien 1 (i Kolben) - Tlf 66 81 50 50 - Bibliotek@oppegard.kommune.no