Meråpent bibliotek


Biblioteket er meråpent mellom klokken 7 og 22 hver dag. Meråpent betyr et utvidet tilbud der du får tilgang til biblioteklokalet også utenom ordinær åpningstid. Biblioteket er da ubetjent og selvbetjent. Du må være over 18 år og inngå kontrakt med oss for å få tilgang til meråpent bibliotek. Nå kan du studere på de tidene og dagene som passer deg best!


Meråpent i Oppegård bibliotek er en prøveordning som starter 1. april 2017. Vi vil evaluere og tilpasse rutinene etter hvert som vi får erfaringer. 
Meråpent = adgang til biblioteket 105 timer i uken! 

Hvordan få tilgang?

For å få tilgang til meråpent bibliotek må du være over 18 år og inngå kontrakt med biblioteket. Ta med deg legitimasjon og lånekortet til oss slik at vi kan oppgradere det til adgangskort.

Ansvar og eierskap i meråpent bibliotek

Du er ansvarlig for de du tar med deg inn i meråpen tid. Det betyr at du bare må lukke inn de du kan ta fullt ansvar for og at du ikke må gi fra deg lånekortet ditt til andre. Brudd på reglene kan medføre inndragelse av bruksretten til det meråpne biblioteket. Biblioteket er ditt og mitt – en felles eiendom. Ta godt vare på det og følg ordensreglene. Eventuelt hærverk og lovbrudd anmeldes til politiet. Biblioteket er et offentlig rom som skal være til glede og nytte for alle. Løsningen med Meråpent bibliotek er basert på tillit.

Kontroll og sikkerhet

Av hensyn til brannvern og personsikkerhet må alle forlate lokalet når den meråpne tiden begynner. Brukere som har oppgradert lånekortet kan deretter låse seg inn ved hjelp av lånekort og PIN kode. Det registreres alltid hvem som logger seg inn og det er videoovervåking i lokalene. Overvåkingen er av hensyn til din sikkerhet og som beskyttelse for bibliotekets inventar og utstyr. Videoovervåkingen følger gjeldende lover og regler.

Betjent åpningstid

Bibliotekets betjente åpningstid er den samme som tidligere. Mandag til torsdag kl 10-19, fredag og lørdag  kl 10-15. Vi holder søndagsåpent i vinterhalvåret fra oktober til og med mars.

Beholder ubetjent åpningstid

Ordningen med ubetjent åpningstid for alle beholdes nesten som før. Biblioteket er åpent og ubetjent om morgenen i ukedagene klokken 8-10 og fredag og lørdag ettermiddag klokken 15-17. Du trenger ikke oppgradert lånekort for å bruke biblioteket i denne perioden.

Les mer i vår meråpent-brosjyre og vær velkommen inn!


Sist oppdatert av Kristine Mesgrahl den 18. april 2017


Tips en venn Utskriftsvennlig side
Oppegård bibliotek - Strandliveien 1 (i Kolben) - Tlf 66 81 50 50 - Bibliotek@oppegard.kommune.no