Mennesket lever ikke av brød alene!


I 1921 søkte Oppegård lærerlag kommunen om 500 kr til opprettelsen av en lærerboksamling, i et språk og en skrift som er som musikk i våre ører. Les begrunnelsen deres!


Oppegård lærerlag søker de ærede kommunale myndigheter om et bidrag stort 500 kr til oprettelse av en lærerboksamling for bygdens lærerpersonale.

Til begrunnelse av vort andragende vil vi minne om at mennesket ikke lever av brød alene, men også av sannhet og oplysning, og at lærerne kanskje mere enn andre trenger å være i pakt med sin tid og forstå sin stillings storhet og ansvar.

Søknad om tilskudd til opprettelse av læreboksamling - Oppegård skolestyres sakarkiv, mappe 1921-1924, Ikke ordnet, Folloarkivet.

Kilde: Søknad om tilskudd til opprettelse av læreboksamling - Oppegård skolestyres sakarkiv, mappe 1921-1924, Ikke ordnet, Folloarkivet.

Takk til Folloarkivet som viste oss denne søknaden fra Oppegård lærerlag!


Sist oppdatert av Therese Gruehagen den 12. desember 2016


Tips en venn Utskriftsvennlig side
Oppegård bibliotek - Strandliveien 1 (i Kolben) - Tlf 66 81 50 50 - Bibliotek@oppegard.kommune.no