Oppegård blir til - Jubileumsbok 2015


Jubileumsboken er utgitt i forbindelse med Oppegårds feiring av 100 år som selvstendig kommune. Boken koster kr 350,- og kan kjøpes på biblioteket eller hos Tanum bokhandel på Kolbotn torg.


forside-liten.jpgOppegård blir til er en samling artikler med emner fra Oppegårds mangfoldige historie. Arbeidet med boka er ledet av en bokkomite på tre medlemmer:

  • Tore Haugen og Odd Harald Røst, oppnevnt av Formannskapet
  • Siri Iversen, oppnevnt av Oppegård historielag
  • Historiker Vegard Arnesen er prosjektleder og komiteens sekretær

Bokkomiteens mål har vært at jubileumsboken skal være en kvalitetsbok som i både innhold og omfang skal gi Oppegårds befolkning en mulighet til å bli kjent med hjembygdas mangfoldige fortid.

 

Boken har tre hovedtidsbolker:

  1. Tiden før 1900
  2. Tiden 1900 – 1945
  3. Tiden etter 1945

Del 1 består av 3 kapitler. Forfatter til første kapittel er Karsten Alnæs, som har trukket opp hovedlinjene i Oppegårds historie fra de eldste tider til ca. år 1000. Deretter kommer et kapittel om middelaldergårdene, forfattet av Willy Østberg. Forfatter til siste kapittel i denne delen er Finn Erhard Johannessen, som har skrevet om Ljansgodsets historie.

Del 2 er inndelt i to kapitler; Finn Erhard Johannessen har tatt for seg tiden fra ca 1900 og frem til krigsutbruddet i 1940. Så er det et eget kapittel om Oppegård under 2. verdenskrig, forfattet av Berit Nøkleby.

Del 3 utgjør bokens største del og beskriver Oppegårds moderne historie. Her er det delt opp i tre kapitler: Første kapittel med hovedvekt på utbygging og utvikling, med Berit Nøkleby som forfatter. Deretter et kapittel om kultur og sosialt liv, som Ole Endresen har skrevet. Siste kapittel i denne delen omhandler folk og styresmakter med Ola Alsvik som forfatter.

Forfatterne av jubileumsboka samlet til et felles møte i februar 2012. 

Fra venste: Ola Alsvik, Karsten Alnæs, Berit Nøkleby, Finn Erhard Johannessen, Ole Endresen og Willy Østberg.

Les mer om forfatterne av boken.

Foto: Unni FjeldTips en venn Utskriftsvennlig side
Oppegård bibliotek - Strandliveien 1 (i Kolben) - Tlf 66 81 50 50 - Bibliotek@oppegard.kommune.no