Fremfinning og bruk


Å finne frem i arkivmateriale krever litt forarbeid og egeninnsats. Det anbefales å undersøke hva som står i litteraturen først, og være godt forberedt før man går til arkivene. Det kreves også ofte kjennskap til gotisk håndskrift for å kunne lese dokumentene.


Hvordan finne frem i arkivene

Arkivmateriale er dokumenter skapt som et biprodukt av en virksomhets arbeid. Virksomheten er dermed arkivskaper. Materialet er ordnet etter arkivskaper og ikke etter emne eller personer slik som bøker i bibliotekene. For å finne frem i arkivene er det derfor nødvendig å vite litt om arkivskaperen, organiseringen og omstendighetene materialet ble skapt under.

Det er særlig to hjelpemidler som kan brukes når man vil finne fram i arkivene:

Arkivkatalogen som inneholder register over alle delene av arkivene
Interne registre som kan finnes i hvert enkelt arkiv

Arkivkatalogen gir et overblikk over strukturen og innholdet i de kommunale arkivene. Normalt er katalogen registrert på arkivstykkenivå, slik at du kan se protokollene og arkivboksene i et arkiv. Katalogen vil vanligvis også vise de enkelte mappene i større saksarkiv. Tradisjonelt har arkivkatalogen vært en papikatalog, men fra 2010 har arkivinstitusjonene fått en felles elektronisk database for publisering av sine kataloger, Arkivportalen.

Når katalogen ikke gir tilstrekkelige opplysninger til å finne fram til en sak, må du bruke de interne registrene i arkivene, vanligvis journalen/postjournalen eller kopibøkene.

 Du finner mer om arkiv og saksgang på siden Om arkiv


Bestilling og bruk

Folloarkivet er svært lavt bemannet og har ingen egen lesesal med veiledning. Vi ønsker likevel at du skal kunne bruke arkivene i størst mulig grad når det passer deg. Vår løsning er at du kan se reservert materiale i biblioteket i hele bibliotekets åpningstid.

Vi gjør oppmerksom på at arkivmaterialet må være bestilt og fremfunnet først, dette kan gjerne ta 2-3 dager. Bibliotekspersonalet vil hjelpe deg med det praktiske, men dersom du ønsker arkivfaglig veiledning må du ta kontakt med oss. Folloarkivet kan gi veiledning på e-post eller i biblioteket etter forhåndsavtale. Du kan også be oss om å ringe deg.

Du kan bestille arkivstykkene på nett gjennom Arkivportalen, eller ved å kontakte oss direkte. Det finnes også papirrekvisisjoner i biblioteket.

Arkivmateriale er ikke til hjemlån.

Det er kun arkivmateriale som anses fritt tilgjengelig som kan bestilles og gjennomgås på biblioteket. For taushetsbelagt materiale må du søke innsyn.Tips en venn Utskriftsvennlig side
Oppegård bibliotek - Strandliveien 1 (i Kolben) - Tlf 66 81 50 50 - Bibliotek@oppegard.kommune.no