Folloarkivets reglement


Arkivsakene er unike, og ofte i en skjør tilstand. Materialet skal derfor behandles med varsomhet og respekt, og det er strenge regler for bruken. Sett av godt med tid til arkivundersøkelsene.


Materiale som er bestilt og funnet frem, eller eventuelt reservert kan gjennomgås på biblioteket. For å se arkivmateriale må du være registrert som bruker. For å registrere deg som bruker må du ha lånekort til biblioteket og lest og godtatt dette reglementet.

Reglement

  1. Bruk av arkivmateriale skal kun foregå på anviste plasser. Henvend deg i biblioteksskranken for å få tildelt plass og utdelt materiale.

  2. Det utleveres kun én eske og inntil 5 protokoller av gangen. Bytte foregår i biblioteksskranken.

  3. Det er ikke tillatt med mat eller drikke i nærheten av arkivmateriale.

  4. Arkivsaker skal behandles varsomt. De må ikke brukes som skriveunderlag, og det må ikke settes merker i dem.

  5. Det er ikke tillatt å fjerne noe fra arkivene.

  6. Dokumentene skal alltid ligge i den rekkefølgen de lå ved utlevering. Dette gjelder også ved kopibestilling og dersom du mener noe er feil. Merk det heller med papirstrimler og meld fra.

  7. Unngå å slikke på fingrene når du blar i arkivmateriale.

  8. Opplysninger som kan skade, såre eller krenke andre skal ikke bringes videre.

  9. Returner materialet i skranken etter bruk, og gi beskjed dersom du ønsker å reservere materialet. Materialet kan ligge reservert i inntil to uker etter siste bruk.

Kopier

Det er mulig å bestille kopier av dokumentene du gjennomgår i biblioteket. Dokumentene skal ikke tas ut, men merkes med papirstrimler. I tillegg må du fylle ut et eget skjema.

Avfotografering
Du kan fotografere arkivmateriale du gjennomgår i biblioteket. Bruk av blitz er ikke tillatt. Forøvrig skal materialet behandles etter utlånsreglementet og det må ikke legges under press for å få bedre fotografier.

Skanning
Bruk av egen skanner skal avtales med personalet. 
 

Priser*

 

Kopier

Kr 4,- pr side

Masterstudenter m/bekreftelse fra veileder

Kr 2,- pr side

Attesterte kopier

Kr 10,- pr side

Avskrifter (kun til rettsdokumentasjon)

Kr 150,- pr side

Kopier av rettighetsdokumentasjon

Gratis

Utskrifter

Kr 4,- pr side

 

 

*Satser fastsatt av Kulturdepartementet 04.04.2011 med hjemmel i forskrift av 11. desember 1998 nr.1193 om offentlege arkiv, § 5-6 tredje ledd, satser for betaling av avskrift, utskrift og kopi i alle offentlige arkiv.Tips en venn Utskriftsvennlig side
Oppegård bibliotek - Strandliveien 1 (i Kolben) - Tlf 66 81 50 50 - Bibliotek@oppegard.kommune.no