Folloarkivet - forsiden


bilde_007a.png

 

Folloarkivet er et interkommunalt arkiv med Frogn og Oppegård kommuner som deltakere. Hos oss finner du disse kommunenes eldre arkiver. Vi forvalter arkivmateriale etter de forskjellige samfunnsoppgavene kommunen har hatt, som administrasjon, kirke, kultur, skoler, sosial- og helsevesen og tekniske oppgaver. De øvrige kommunene i Follo er velkomne i samarbeidet. Våre oppgaver er å bevare, tilgjengeliggjøre og formidle kommunenes arkiver etter at de ikke lenger er i bruk, og er ferdig ordnet og listeført.

Videre er vi kommunenes øverste arkivfaglige instans og premissleverandør, og gir dem råd og veiledning i dokumentforvaltning. Vi holder også kurs og konferanser for de som jobber med arkiv. Fra sammendraget til Nysæterutvalgets innstilling (pdf): "Dei kommunale arkivinstitusjonane er tillagt eit formelt eller reelt overordna ansvar for arkivdanning (7.3) i sine kommunar. Kontakten med dei arkivskapande organa skjer ved tilsyn, opplæring, rettleiing og konsulenthjelp."

Foreløpig tar vi bare imot papirarkiver, men vi jobber for å kunne motta og forvalte kommunenes digitale arkiver. Vi driftes i tilknytning til Oppegård bibliotek.
 

Aktuelt


Nytt lite blogginnlegg: "Alltid mot nytt mål"

Det er ikke bare enkeltsaker og –innførsler vi finner i arkivene. Noen ganger finnes det helhetlig dokumentasjon fra større prosjekter samlet på ett sted. Her kan du lese om arbeidet med hedringen av polarhelten Roald Amundsen som bodde på Svartskog i Oppegård sine siste 20 år.

Gå til blogginnlegget
 


Arkivlovverk under endring

Arkivloven med forskrifter har lenge vært utdatert og ikke tilpasset det digitale samfunnet. I melding til Stortinget om arkiv ble behovet for endring påpekt og arbeidet med endringer av arkivforskriften tok etter hvert form. Arkivforskriften er nå på høring med høringsfrist 15.01.2017. Folloarkivet er i likhet med de øvrige kommunale arkivinstitusjonene (KAI) høringsinstans i tillegg til bl.a. kommunene. Nå har Stortinget bedt regjeringen om at det også igangsettes en revidering av arkivloven av 1999.
   
bilde1.jpg bilde2.jpg bilde3.jpg
bilde4.jpg bilde5.jpg bilde6.jpg

Sist oppdatert av Iselin B. Nerland den 18. april 2017


Tips en venn Utskriftsvennlig side
Oppegård bibliotek - Strandliveien 1 (i Kolben) - Tlf 66 81 50 50 - Bibliotek@oppegard.kommune.no