Folloarkivet - forsiden


Velkommen til Frogn og Oppegård kommuners eldre arkiver! Vi forvalter arkivmateriale etter de forskjellige samfunnsoppgavene kommunen har hatt. Det vil si at vi blant annet har materiale etter kommunenes administrasjon, økonomiforvaltning, kirke, kultur, skoler, sosial- og helsevesen og tekniske oppgaver.


valg_1901_droebak.jpgFolloarkivet er et interkommunalt arkiv i Follo, Akershus. Det er et administrativt samarbeid mellom Frogn og Oppegård kommuner og drives under Oppegård bibliotek.
 

bilde_007a.pngVåre oppgaver er å bevare, tilgjengeliggjøre og formidle kommunenes arkiver etter at de er gått ut av bruk, dvs. 25-30 år gamle og ferdig ordnet og katalogisert. Vi driver også med faglig veiledning til kommunene og holder kurs og konferanser for de som jobber med arkiv.
 

Nå er vi også på facebook!

Ta en titt på siden vår og følg oss gjerne på facebook!
 


Siste nytt 

 

Nytt nummer av Arkheion

arkheion_2014_2_02red.jpg

Arkheion nummer 2#2014 kommer sent, men godt, og er nå på vei ut til våre deltakerkommuner. I dette nummeret kan du blant annet lese om kommunereformen, åpne data og bevaring av fagsystemer. Du får også et innblikk i First Housesaken i Drammen kommune, en mye omtalt sak om åpenhet, hemmelighold og innsyn.

I tillegg til bladene som sendes kommunene finner du et eksemplar i biblioteket.

Riksarkivaren har åpnet Landssvikarkivet for innsyn

paragraf.png

Riksarkivaren har nå åpnet Landssvikarkivet for innsyn. Drøyt 90 000 nordmenn ble mistenkt for å ha støttet okkupasjonsmaktene 1940-45. Sakene er i hovedsak ordnet etter person og inneholder dokumentasjon fra etterforskning og rettsforfølgelse. Straffebestemmelsene var strenge og terskelen for å bli dømt var lav. Ca 20 000 personer ble dømt, 29 000 fikk forelegg og omtrent halvparten av sakene ble henlagt uten straffereaksjon. Særlig sensitive opplysninger vil fortsatt være unntatt offentlighet. 

Les mer om arkivet og hvordan du går frem for å få innsyn i sakene på Arkivverkets sider

 

 


Sist oppdatert av Iselin B. Nerland den 08. januar 2015


Tips en venn Utskriftsvennlig side
Oppegård bibliotek - Strandliveien 1 (i Kolben) - Tlf 66 81 50 50 - Bibliotek@oppegard.kommune.no