Folloarkivet - forsiden


Velkommen til Frogn og Oppegård kommuners eldre arkiver! Vi forvalter arkivmateriale etter de forskjellige samfunnsoppgavene kommunen har hatt. Det vil si at vi blant annet har materiale etter kommunenes administrasjon, økonomiforvaltning, kirke, kultur, skoler, sosial- og helsevesen og tekniske oppgaver.


valg_1901_droebak.jpgFolloarkivet er et interkommunalt arkiv i Follo, Akershus. Det er et administrativt samarbeid mellom Frogn og Oppegård kommuner og drives under Oppegård bibliotek.
 

bilde_007a.pngVåre oppgaver er å bevare, tilgjengeliggjøre og formidle kommunenes arkiver etter at de er gått ut av bruk, dvs. 25-30 år gamle og ferdig ordnet og katalogisert. Vi driver også med faglig veiledning til kommunene og holder kurs og konferanser for de som jobber med arkiv.
 


Siste nytt 

 

Ingen skylagring i utlandet

Riksarkivaren sier nei til skylagring i utlandet. Spørsmål om lagring av arkiv på server i utlandet har kommet opp i flere sammenhenger den siste tiden. I henhold til arkivloven skal ikke arkivmateriale føres ut av landet, og skylagring av arkiv på server utenfor Norge faller inn under dette etter Riksarkivarens tolkning. Det gjelder både originale databaser og sikkerhetskopier.

Les mer på Arkivverkets sider

Verdenserklæringen om arkiv på norsk

uda_bokmaal_endelig_versjon.pdf

Verdenserklæringen om arkiv "Universal Declaration on Archives" (UDA), ble vedtatt i 2010 av den internasjonale arkivorganisasjonen International Council on Archives (ICA). Erklæringen er en prinsipputtalelse om arkiv, og slår blant annet fast arkivenes viktige samfunnsrolle.

Les erklæringen (pdf)

 


Sist oppdatert av Iselin B. Nerland den 29. september 2014


Tips en venn Utskriftsvennlig side
Oppegård bibliotek - Strandliveien 1 (i Kolben) - Tlf 66 81 50 50 - Biblioteket-Kolbotn@oppegard.kommune.no