Folloarkivet - forsiden


Velkommen til Frogn og Oppegård kommuners eldre arkiver! Vi forvalter arkivmateriale etter de forskjellige samfunnsoppgavene kommunen har hatt. Det vil si at vi blant annet har materiale etter kommunenes administrasjon, økonomiforvaltning, kirke, kultur, skoler, sosial- og helsevesen og tekniske oppgaver.


valg_1901_droebak.jpgFolloarkivet er et interkommunalt arkiv i Follo, Akershus. Det er et administrativt samarbeid mellom Frogn og Oppegård kommuner og drives under Oppegård bibliotek.
 

bilde_007a.pngVåre oppgaver er å bevare, tilgjengeliggjøre og formidle kommunenes arkiver etter at de er gått ut av bruk, dvs. 25-30 år gamle og ferdig ordnet og katalogisert. Vi driver også med faglig veiledning til kommunene og holder kurs og konferanser for de som jobber med arkiv.
 


Siste nytt 

 

Verdenserklæringen om arkiv på norsk

uda_bokmaal_endelig_versjon.pdf

Verdenserklæringen om arkiv "Universal Declaration on Archives" (UDA), ble vedtatt i 2010 av den internasjonale arkivorganisasjonen International Council on Archives (ICA). Erklæringen er en prinsipputtalelse om arkiv, og slår blant annet fast arkivenes viktige samfunnsrolle.

Les erklæringen (pdf)

Ny riksarkivar

40859_full.jpg

Fredag 20. juni ble Inga Bolstad utnevnt i statsråd til ny riksarkivar og leder for arkivverket. Inga Bolstad kommer fra stilling som direktør for Skatteetatens IT- og servicepartner. Stillingsutlysningen la vekt på erfaring i ledelse på høyt nivå.
Vi ønsker Inga Bolstad velkommen!

Til pressemeldingen

Nytt nummer av Arkheion

arkheion_2014-1.pdf Vårens utgave av tidsskriftet Arkheion er kommet og distribuert våre kommuner. Hovedtema er nye arkivbygg. Du kan også lese om SAMDOK prosjektet, bevaring og innsyn i avleverte elektroniske sakssystemer, arkiv og Wikipedia samt Grunnlovsjubileet.
Les tidsskriftet elektronisk på www.arkheion.no

 


Sist oppdatert av Iselin B. Nerland den 30. august 2014


Tips en venn Utskriftsvennlig side
Oppegård bibliotek - Strandliveien 1 (i Kolben) - Tlf 66 81 50 50 - Biblioteket-Kolbotn@oppegard.kommune.no