Bruk PC i biblioteket


Biblioteket har totalt tolv PC'er til bruk for publikum. Her kan du surfe, søke i databaser og ta utskrifter. Du er også velkommen til å bruke egen PC i biblioteket. Vårt åpne trådløse nettverk heter OKpublik.


Trådløst nettverk (WLAN / WIFI) 

Slik gjør du det:

  1. Koble til nettverket OKPublik.
  2. Åpne en nettleser.
  3. Skriv inn mobilnummeret ditt i «Mobilnummer» og trykk «Få passord».
  4. Motta en firesifret kode på sms.
  5. Skriv inn koden i «Passord» og trykk «OK».
  6. Oppdater nettleseren (trykk F5) eller skriv inn nettadressen du skal til.

Du kan bare være logget inn på en maskin/telefon/nettbrett av gangen. EKSEMPEL: for å skifte mellom telefon og PC må du skrive "logout.com " i URL-feltet på nettleseren og trykke enter før du logger deg inn på PC'en.

Publikums PC'er

PublikumsPC'ene våre er såkalte "halvtykke klienter" og har enkelte begrensninger på hvilke programmer du kan kjøre fra dem. De mest vanlige programmene er støttet og du kan både surfe, mellomlagre og skrive ut fra dem. Det er ofte stor pågang på bruk av våre maskiner. I travle tider har vi satt en brukstid på maksimalt 30 minutter pr person.

Utskrift: Publikums PC'ene er koblet til en enkel svart/hvitt skriver (HPlaserjet). Se prisliste.

 Retningslinjer for publikums bruk av Internett

1.  Oppegård bibliotek tilbyr kommunens innbyggere tilgang til Internett i biblioteket. Tilbudet er i tråd med bibliotekets formål, nedfelt i reglement for biblioteket.

2.  Alle som er registrert som lånere i biblioteket kan benytte tilbudet. Som for annet materiale er foreldre/foresatte ansvarlig for bruken til barn under 15 år (jfr. bibliotekets utlånsregler).

3.  I tråd med biblioteklovens § 1 er tilbudet gratis for alle, men det kan tas betaling for papirutskrifter.

4.  Brudd på norsk lov ved bruk av Internett i biblioteket vil medføre at tilgangsretten inndras.

5.  Alle som skal bruke tilbudet gjøres kjent med praktiske retningslinjer for brukstid, oppførsel foran maskinene etc. Brudd på retningslinjene kan medføre at tilgangsretten inndras for kortere eller lengre periode.

På Internett finnes mange forskjellige informasjonsleverandører som tilbyr informasjon som kan være varierende med hensyn til kvalitet og innhold. Oppegård bibliotek tar ikke ansvar for det som finnes på nettet. Biblioteket påtar seg heller ikke ansvar for hvordan vårt publikum bruker denne informasjonen. Biblioteket ønsker beskjed dersom det avdekkes virksomhet av kriminell art.Tips en venn Utskriftsvennlig side
Oppegård bibliotek - Strandliveien 1 (i Kolben) - Tlf 66 81 50 50 - Bibliotek@oppegard.kommune.no