Folloarkivet - forsiden


bilde_007a.png

 

Folloarkivet er et interkommunalt arkiv med Oppegård og Frogn kommuner som deltakere. Arkivet ble vedtatt i 2002 og startet opp i 2006. Vi markerte 10-års jubileum i 2016 sammen med resten av Kolben kulturhus der vi driftes i tilknytning til Oppegård bibliotek. Folloarkivet er en av landets kommunale arkivinstitusjoner (KAI). KAI omfatter 24 institusjoner bestående av interkommunale arkiv, byarkiv og fylkesarkiv. Omlag 85% av landets kommuner deltar i en slik arkivinstitusjon, de aller fleste i en interkommunal ordning ettersom dette fagfeltet anses for omfattende for en kommune å makte alene. Totalt har disse institusjonene 365,7 årsverk, i snitt drøyt 15 årsverk per institusjon. KAI samarbeider om ulike prosjekter seg i mellom og med Arkivverket. Eksempler på samarbeidsprosjekter er Samdok, arkivplan.no. tidsskriftet Arkheion og KDRS (Kommunearkivinstitusjonenes digitale ressurssenter). Vår organisasjon er Arkivforbundet (fhv. LLP).

Folloarkivet har to hovedformål, det ene dreier seg om forvaltning av kommunenes eldre og avsluttede arkiver, det andre gjelder arbeid rettet mot arkivskapere og arkivdanning.

Les mer Om Folloarkivet

Aktuelt

Foto: Monarch-In-May-by-Kenneth-Dwain-Harrelson-CC BY-SA 3.0.

Oppdatering av nettsidene

Det ligger i dag mye gammel, mangefull og utdatert informasjon på våre nettsider. Vi fortsetter arbeidet med opprydding og oppdateringer, og mot slutten av året vil vi få helt nye nettsider! Vi gleder oss!
 
 

Arkivutredning vedtatt i Stortinget

Stortinget ber regjeringen iverksette en bred utredning av samfunnets arkivfunksjoner, med særlig vekt på regionale arkivtjenester, nasjonalt samspill og håndtering av digitale utfordringer.

Les mer hos Arkivverket

Arkivlovverk under endring

Arkivloven med forskrifter har lenge vært utdatert og ikke tilpasset det digitale samfunnet. I melding til Stortinget om arkiv ble behovet for endring påpekt og arbeidet med endringer av arkivforskriften tok etter hvert form. Arkivforskriften er nå på høring med høringsfrist 15.01.2017. Folloarkivet er i likhet med de øvrige kommunale arkivinstitusjonene (KAI) høringsinstans i tillegg til bl.a. kommunene. Nå har Stortinget bedt regjeringen om at det også igangsettes en revidering av arkivloven av 1999.
 
bilde1.jpg bilde2.jpg bilde3.jpg
bilde4.jpg bilde5.jpg bilde6.jpg